Boonsiriferry Catamaran
Boonsiriferry Catamaran
1. ตรวจสอบรอบ และจองเรือ Boonsiriferry Catamaran

กรุณาตรวจสอบวันและเวลาก่อนการเดินทางของ Boonsiriferry Catamaran (Boonsiriferry Catamaran)

Boonsiri Highspeed Ferry Boonsiriferry Catamaran

From Koh Kood (Ao Slad Pier)

09:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
09:50
Trad
(Laem Sok Pier)
0 Hour(s) 50 Minute(s)

View more details

500485฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

09:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

0 Hour(s) 50 Minute(s)

09:50
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old500 ฿
 • Fare 11-99 years old500 ฿
12:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
13:00
Trad
(Laem Sok Pier)
1 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

500485฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

12:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

13:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old500 ฿
 • Fare 11-99 years old500 ฿
05:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
12:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
7 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

05:00
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

5 Hour(s) 20 Minute(s)

10:20
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

1 Hour(s) 15 Minute(s)

12:00
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-9 years old900 ฿
 • Fare 10-99 years old900 ฿
07:30
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
15:10
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
7 Hour(s) 40 Minute(s)

View more details

900780฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

07:30
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

6 Hour(s) 30 Minute(s)

14:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
14:20
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

0 Hour(s) 50 Minute(s)

15:10
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
09:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
17:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
8 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

09:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

10:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

6 Hour(s) 15 Minute(s)

17:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
12:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
20:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
8 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

12:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

13:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
13:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

6 Hour(s) 15 Minute(s)

20:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
12:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
17:30
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
5 Hour(s) 30 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

12:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

13:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
14:00
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

3 Hour(s) 30 Minute(s)

17:30
Arrival
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
05:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
14:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
9 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

05:00
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

5 Hour(s) 0 Minute(s)

10:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

3 Hour(s) 15 Minute(s)

14:00
Arrival
Koh Chang
(Bangbao Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿
07:30
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
15:00
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
7 Hour(s) 30 Minute(s)

View more details

750600฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

07:30
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

6 Hour(s) 0 Minute(s)

13:30
Arrival
Trad
(Center Point Pier )
14:00
Departure
Trad
(Center Point Pier )

1 Hour(s) 0 Minute(s)

15:00
Arrival
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿

From Koh Chang (Ferry Center Point Koh Chang)

10:00
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
17:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
7 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:00
Departure
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)

0 Hour(s) 45 Minute(s)

10:45
Arrival
Trad
(Center Point Pier )
11:00
Departure
Trad
(Center Point Pier )

6 Hour(s) 0 Minute(s)

17:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿

From Trad (Laem Sok Pier)

10:45
Trad
(Laem Sok Pier)
11:45
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
1 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

485฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

11:45
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old485 ฿
 • Fare 11-99 years old485 ฿
14:20
Trad
(Laem Sok Pier)
15:10
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
0 Hour(s) 50 Minute(s)

View more details

500485฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

14:20
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

0 Hour(s) 50 Minute(s)

15:10
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old500 ฿
 • Fare 11-99 years old500 ฿
10:45
Trad
(Laem Sok Pier)
14:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
3 Hour(s) 15 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

3 Hour(s) 15 Minute(s)

14:00
Arrival
Koh Chang
(Bangbao Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿

From Pattaya (Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)

05:00
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
12:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
7 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

05:00
Departure
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)

5 Hour(s) 20 Minute(s)

10:20
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

1 Hour(s) 15 Minute(s)

12:00
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿

From Chumphon (Chumphon railway station)

06:00
Chumphon
(Chumphon railway station)
10:45
Koh Phangan
(Thong Sala Pier)
4 Hour(s) 45 Minute(s)

View more details

1150฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

06:00
Departure
Chumphon
(Chumphon railway station)

0 Hour(s) 30 Minute(s)

06:30
Arrival
Chumphon
(Lomprayah Chumporn pier)
07:00
Departure
Chumphon
(Lomprayah Chumporn pier)

3 Hour(s) 45 Minute(s)

10:45
Arrival
Koh Phangan
(Thong Sala Pier)
 • Fare 0-1 years old0 ฿
 • Fare 2-11 years old650 ฿
 • Fare 12-99 years old1150 ฿

From Koh Kood (Ao Slad Pier)

09:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
09:50
Trad
(Laem Sok Pier)
0 Hour(s) 50 Minute(s)

View more details

500485฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

09:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

0 Hour(s) 50 Minute(s)

09:50
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old500 ฿
 • Fare 11-99 years old500 ฿
07:30
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
15:10
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
7 Hour(s) 40 Minute(s)

View more details

900780฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

07:30
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

6 Hour(s) 30 Minute(s)

14:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
14:20
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

0 Hour(s) 50 Minute(s)

15:10
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
09:00
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
17:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
8 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

900฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

09:00
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

10:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

6 Hour(s) 15 Minute(s)

17:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old900 ฿
 • Fare 11-99 years old900 ฿
07:30
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
15:00
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
7 Hour(s) 30 Minute(s)

View more details

750600฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

07:30
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

6 Hour(s) 0 Minute(s)

13:30
Arrival
Trad
(Center Point Pier )
14:00
Departure
Trad
(Center Point Pier )

1 Hour(s) 0 Minute(s)

15:00
Arrival
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿

From Koh Chang (Ferry Center Point Koh Chang)

10:00
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)
17:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
7 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:00
Departure
Koh Chang
(Ferry Center Point Koh Chang)

0 Hour(s) 45 Minute(s)

10:45
Arrival
Trad
(Center Point Pier )
11:00
Departure
Trad
(Center Point Pier )

6 Hour(s) 0 Minute(s)

17:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-10 years old750 ฿
 • Fare 11-99 years old750 ฿

From Koh Chang (Bangbao Pier)

10:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
11:45
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
1 Hour(s) 45 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:00
Departure
Koh Chang
(Bangbao Pier)

1 Hour(s) 45 Minute(s)

11:45
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-9 years old750 ฿
 • Fare 10-99 years old750 ฿
10:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
11:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
1 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

500฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:00
Departure
Koh Chang
(Bangbao Pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

11:00
Arrival
Koh Mak
(Ao nid pier)
 • Fare 0-1 years old0 ฿
 • Fare 2-11 years old500 ฿
 • Fare 12-99 years old500 ฿

From Koh Mak (Ao nid pier)

13:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
14:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
1 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

500฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

13:00
Departure
Koh Mak
(Ao nid pier)

1 Hour(s) 0 Minute(s)

14:00
Arrival
Koh Chang
(Bangbao Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-9 years old500 ฿
 • Fare 10-99 years old500 ฿

From Koh Kood (Ao Slad Pier)

12:15
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
14:00
Koh Chang
(Bangbao Pier)
1 Hour(s) 45 Minute(s)

View more details

750฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

12:15
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

1 Hour(s) 45 Minute(s)

14:00
Arrival
Koh Chang
(Bangbao Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-9 years old750 ฿
 • Fare 10-99 years old750 ฿

From Koh Mak (Ao nid pier)

11:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
13:15
Trad
(Laem Sok Pier)
2 Hour(s) 15 Minute(s)

View more details

400฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

11:00
Departure
Koh Mak
(Ao nid pier)

2 Hour(s) 15 Minute(s)

13:15
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old400 ฿
 • Fare 11-99 years old400 ฿
11:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
20:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
9 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

800฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

11:00
Departure
Koh Mak
(Ao nid pier)

2 Hour(s) 15 Minute(s)

13:15
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
13:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

6 Hour(s) 15 Minute(s)

20:00
Arrival
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old800 ฿
 • Fare 11-99 years old800 ฿
11:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
11:40
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
0 Hour(s) 40 Minute(s)

View more details

300฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

11:00
Departure
Koh Mak
(Ao nid pier)

0 Hour(s) 40 Minute(s)

11:40
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-4 years old0 ฿
 • Fare 5-11 years old300 ฿
 • Fare 12-99 years old300 ฿
05:00
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
12:50
Koh Mak
(Ao nid pier)
7 Hour(s) 50 Minute(s)

View more details

800฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

05:00
Departure
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)

5 Hour(s) 0 Minute(s)

10:00
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

2 Hour(s) 5 Minute(s)

12:50
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old600 ฿
 • Fare 11-99 years old800 ฿
11:00
Koh Mak
(Ao nid pier)
20:00
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
9 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

800฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

11:00
Departure
Koh Mak
(Ao nid pier)

2 Hour(s) 15 Minute(s)

13:15
Arrival
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
13:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

6 Hour(s) 15 Minute(s)

20:00
Arrival
Pattaya
(Pick up / Drop off All Hotel in Pattaya)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old800 ฿
 • Fare 11-99 years old800 ฿

From Bangkok (Kaosan Road Boonsiriferry)

05:00
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)
12:45
Koh Mak
(Ao nid pier)
7 Hour(s) 45 Minute(s)

View more details

800฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

05:00
Departure
Bangkok
(Kaosan Road Boonsiriferry)

5 Hour(s) 20 Minute(s)

10:20
Arrival
Trad
(Laem Sok Pier)
10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

2 Hour(s) 0 Minute(s)

12:45
Arrival
Koh Mak
(Ao nid pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old800 ฿
 • Fare 11-99 years old800 ฿
12:15
Koh Kood
(Ao Slad Pier)
12:45
Koh Mak
(Ao nid pier)
0 Hour(s) 30 Minute(s)

View more details

300฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

12:15
Departure
Koh Kood
(Ao Slad Pier)

0 Hour(s) 30 Minute(s)

12:45
Arrival
Koh Mak
(Ao nid pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old300 ฿
 • Fare 11-99 years old300 ฿

From Trad (Laem Sok Pier)

10:45
Trad
(Laem Sok Pier)
12:45
Koh Mak
(Ao nid pier)
2 Hour(s) 0 Minute(s)

View more details

400฿
To see available routes and prices please enter your depart date

Boonsiri Highspeed Ferry
Boonsiriferry Catamaran

10:45
Departure
Trad
(Laem Sok Pier)

2 Hour(s) 0 Minute(s)

12:45
Arrival
Koh Mak
(Ao nid pier)
 • Fare 0-3 years old0 ฿
 • Fare 4-10 years old400 ฿
 • Fare 11-99 years old400 ฿
รายละเอียด

การจอง
วิธีการจองตั๋วเรือและการชำระเงิน

การจองเรือ / การจองรถไปกลับ

ต้องการจองตั๋วเรือ กรุณากรอกข้อมูลการเดินทางอีกครั้ง เพื่อทำการค้นหาเที่ยวเรือที่ยังว่างอยู่ พร้อมกับราคา ณ เวลาวันและเวลานั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เพื่อสำรองที่นั่ง ถ้าหากคุณ ลูกค้าเดินทางในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาทำการจองล่วงหน้า 3-4 วันทำการ

จองผ่านเว็บไซต์

 1. คุณลูกค้าสามารถใส่วันที่เดินทาง และกดปุ่มจองได้ทันทีที่ตารางเดินเรือ
 2. ถ้าต้องการรอบกลับด้วย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเที่ยวกลับ จากนั้นกดขั้นตอนถัดไป
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกรีสอร์ทที่ต้องการไปรับ และส่งฟรี จากนั้นกดขั้นตอนทัดไป
 4. ตรวจทางข้อมูลอีกครั้ง และกดจองทันที ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ แสดงยอดรวมของค่าใช้จ่าย สามารถชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่าง
 5. แจ้งชำระเงินที่ 097-247-3228 หรือ Line ID : @ferryadvice
 6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงินและรับใบ Online Ticket / Voucher ทันที ภายใน 60 นาที

จองผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดการสำรองที่นั่ง(วันที่เดินทาง/จำนวนผู้โดยสาร) ให้กับทางเจ้าหน้าที่
 2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งใบเสนอราคาให้แก่คุณลูกค้า ภายใน 24 ช.ม.
 3. เมื่อลุกค้าได้ชำระการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้แก่คุณลูกค้า โดยผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์

ติดต่อสอบถามจอง
โทรสอบถามและจองได้ตลอดค่ะ
จองทันที โทร 063-863-6665, 097-247-3228
หรือ line: ferryadvice2 หรือ @ferryadvice
รีวิว
บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด

บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด ขอบคุณลูกค้ามากมายที่ไว้วางใจใช้บริการเรา ทุกคำขอบคุณคือแรงใจที่ช่วยให้เราส่งต่อความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง เรายินดีน้อมรับทุกคำติชม เพื่อก้าวต่อไป