ชาวต่างชาติ ร่วมลงแรงเก็บขยะบนสมุย หลังพายุปาบึกพ้นผ่าน วันที่สวยงามรออยู่เสมอ