กระบี่ เกาะจำ (เกาะปู)

ค้นหารถรับส่ง ทั้งจากสนามบิน และในตัวเมือง พร้อมจองเรือข้ามไป กระบี่ เกาะจำ (เกาะปู)