เกาะเต่ายังเดินทางได้ตามปกติ Update ล่าสุด 7 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.