เกาะเหลาเหลียง (เทียบเรือที่ชายหาดเกาะเหลาเหลียงเหนือ)