Speedboat Stul Pakbara Speedboat
Speedboat Stul Pakbara Speedboat
1. ตรวจสอบรอบ และจองเรือ Speedboat Stul Pakbara Speedboat

กรุณาตรวจสอบวันและเวลาก่อนการเดินทางของ Speedboat Stul Pakbara Speedboat (Speedboat Stul Pakbara Speedboat)

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง) Speedboat Stul Pakbara Speedboat

จาก สงขลา (สนามบินหาดใหญ่ HDY)

09:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
11:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

11:00
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
13:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

2 ชั่วโมง 0 นาที

15:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

17:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
08:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
4 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

2 ชั่วโมง 0 นาที

10:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿

จาก สตูล (ท่าเรือปากบารา)

09:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
11:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
13:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
15:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

17:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿

จาก เกาะหลีเป๊ะ (ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
4 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

17:30
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:30
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
4 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

17:30
ถึง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

820฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี820 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี820 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
11:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
14:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี550 ฿
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

550฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

16:00
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

17:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-10 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี550 ฿

จาก เกาะภูเก็ต (ท่าเทียบเรือรัษฎา)

08:30
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)
09:30
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))
1 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)

1 ชั่วโมง 0 นาที

09:30
ถึง
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี600 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี1000 ฿
08:30
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)
10:00
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

10:00
ถึง
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี900 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี1500 ฿

จาก เกาะพีพี(ดอน) (ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))

09:30
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))
10:00
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))

0 ชั่วโมง 30 นาที

10:00
ถึง
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี420 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี700 ฿

จาก เกาะลันตา (ท่าเรือศาลาด่าน)

13:00
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
14:30
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)

1 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
เกาะภูเก็ต
(ท่าเทียบเรือรัษฎา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 0-9 ปี900 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี1500 ฿
13:00
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)
13:30
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Satun Pakbara (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
Speedboat Stul Pakbara Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
เกาะลันตา
(ท่าเรือศาลาด่าน)

0 ชั่วโมง 30 นาที

13:30
ถึง
เกาะพีพี(ดอน)
(ท่าเทียบเรือเกาะพีพี (ท่าเรืออ่าวต้นไทร))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-9 ปี420 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี700 ฿
รายละเอียด

Speedboat Stul Pakbara Speedboat

การจอง
วิธีการจองตั๋วเรือและการชำระเงิน

การจองเรือ / การจองรถไปกลับ

ต้องการจองตั๋วเรือ กรุณากรอกข้อมูลการเดินทางอีกครั้ง เพื่อทำการค้นหาเที่ยวเรือที่ยังว่างอยู่ พร้อมกับราคา ณ เวลาวันและเวลานั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เพื่อสำรองที่นั่ง ถ้าหากคุณ ลูกค้าเดินทางในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาทำการจองล่วงหน้า 3-4 วันทำการ

จองผ่านเว็บไซต์

 1. คุณลูกค้าสามารถใส่วันที่เดินทาง และกดปุ่มจองได้ทันทีที่ตารางเดินเรือ
 2. ถ้าต้องการรอบกลับด้วย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเที่ยวกลับ จากนั้นกดขั้นตอนถัดไป
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกรีสอร์ทที่ต้องการไปรับ และส่งฟรี จากนั้นกดขั้นตอนทัดไป
 4. ตรวจทางข้อมูลอีกครั้ง และกดจองทันที ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ แสดงยอดรวมของค่าใช้จ่าย สามารถชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่าง
 5. แจ้งชำระเงินที่ 097-247-3228 หรือ Line ID : @ferryadvice
 6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงินและรับใบ Online Ticket / Voucher ทันที ภายใน 60 นาที

จองผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดการสำรองที่นั่ง(วันที่เดินทาง/จำนวนผู้โดยสาร) ให้กับทางเจ้าหน้าที่
 2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งใบเสนอราคาให้แก่คุณลูกค้า ภายใน 24 ช.ม.
 3. เมื่อลุกค้าได้ชำระการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้แก่คุณลูกค้า โดยผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์

ติดต่อสอบถามจอง
โทรสอบถามและจองได้ตลอดค่ะ
จองทันที โทร 063-863-6665, 097-247-3228
หรือ line: ferryadvice2 หรือ @ferryadvice
รีวิว
บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด

บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด ขอบคุณลูกค้ามากมายที่ไว้วางใจใช้บริการเรา ทุกคำขอบคุณคือแรงใจที่ช่วยให้เราส่งต่อความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง เรายินดีน้อมรับทุกคำติชม เพื่อก้าวต่อไป